Witamy!

Czy mogę wziąć ze sobą na koncert coś do picia?

Możesz wnieść napoje bezalkoholowe do 0,5 litra w oryginalnie zamkniętym plastikowym opakowaniu. Na terenie koncertu znajdują się stoiska gastronomiczne z szerokim wyborem napojów i jedzenia, na których będzie można dokonać zakupu.

 

Can I bring drinks to a concert?

You can bring soft drinks up to 0.5 liters in an originally sealed plastic bottle. Catering stands 

with a wide selection of drinks and food will be organized at the venue to your disposal. 

115,000
4
CATEGORY

Czy na koncert należy udać się z dużym wyprzedzeniem czasowym?

Prosimy o przybycie na teren koncertu z odpowiednim wyprzedzeniem. Godzina podana na bilecie jest godziną otwarcia bram a nie rozpoczęcia koncertu.

 

How long before the concert should I arrive at the venue?

Arrive at the venue properly earlier. The time given on a ticket is the time of doors' oppening, not the beginning of the concert.

115,000
5
CATEGORY

Czy należy zabrać ze sobą na koncert dokumenty potwierdzające tożsamość?

Tak. Prosimy o posiadanie ze sobą dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość zawsze podczas organizowanych przez nas wydarzeń. 

 

Should I take my ID to a concert?

Absolutely. Please always remember to take your ID with you to a an event organized by Live Nation. 

115,000
6
CATEGORY

Nie mogę być na koncercie, czy mogę zwrócić bilet?

Niestety, zwroty ani wymiana biletu nie są możliwe.
Nie dotyczy to jedynie przypadków, kiedy koncert został odwołany.
Czasami koncert zostaje również przełożony na inną datę, jednak zwrot biletu możliwy jest jedynie wtedy, gdy taka informacja znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Pamiętaj, że ewentualne zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonania zakupu. Podstawą do otrzymania zwrotu jest potwierdzenie złożenia zamówienia oraz oryginalny bilet, który należy przekazać sprzedawcy przy zwrocie należności.

 

Can I return my ticket if I cannot attend an event?

Unfortunately, we cannot accept returns and exchanges of tickets unless the event is cancelled or rescheduled. However, such information will be published on our website. Remember, potential returns are accepted only in the place of purchase by the seller. To receive the reimbursement you need to provide the seller with a confirmation of placing you order and your original ticket. 

115,000
12
CATEGORY

Odwołanie, przełożenie lub wprowadzenie istotnej zmiany w programie koncertu?

 

W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, możesz zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy na jaką on opiewał.
W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
W przypadku odwołania imprezy, możesz zwrócić bilet w miejscu jego zakupu, przedstawiając sprzedawcy potwierdzenie złożenia zamówienia oraz oryginalny bilet.
Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

 

Cancellation, postponement or any changes in a show's schedule?

 

In case of cancellation, postponement or a significant change in an event you can return your ticket and receive a full refund of a ticket value. In case of the significant change during the event, ticket owner may receive a relevant amount of refund of the ticket price. In case of cancellation of the event, ticket owners may receive the refund in point of purchase after they show a confirmation of placing an order and their original ticket. 

In other cases tickets are not refundable and subject to change.                                                       

115,000
13
CATEGORY

Czy mogę opuścić koncert i wrócić na ten sam bilet?

 

Nie. Bilet jest przeznaczony do jednorazowego wstępu. Zatem gdy bilet zostanie zeskanowany nie ma możliwości byś mógł/mogła wrócić ponownie na ten sam bilet. Wychodzenie "na chwilę" zakłóca porządek i przedłuża wpuszczanie publiczności. Proszę o tym pamiętać. 

 

Can I leave the event and re-enter?

Absolutely not. There’s no possibility of re-entering on the same ticket after leaving the venue. Once your ticket is scanned there is no option for you to use it again. Leaving the venue 'for a moment' only disturbs the public order. Please remember that. 

115,000
17
CATEGORY

Czy będą wydzielone sektory dla osób niepełnosprawnych?

Na wszystkich naszych imprezach planujemy specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli na mapie poszczególnej imprezy nie zaznaczyliśmy takich miejsc prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr 0 22 / 646 06 49, z chęcią wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Na większość imprez bilety można zamawiać za pośrednictwem Ticketmaster Polska (e-mail: info@ticketmaster.pl). Zarówno osoba poruszająca się na wózku jak i opiekun zobowiązani są do posiadania własnego biletu. Staramy się by w miarę możliwości były to bilety z najtańszej kategorii cenowej.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż w sektorach dla niepełnosprawnych niekoniecznie będą zapewnione miejsca siedzące, więc osoby poruszające się o kulach proszone są o zakup biletu na trybunę.

 

Will there be special sections for disabled customers?

Tickets for disabled customers moving on wheelchairs are available for every event. If we don’t mark sections for disabled customers on a seating map, please contact us under the telephone number 22 646 06 49. We will try to clear up any doubts. For most of the events, you can order tickets by contacting Ticketmaster Polska (e-mail: info@ticketmaster.pl). Both the person moving on a wheelchair and the guardian  are obliged to have own tickets. If it’s possible, we try to provide disabled customers with the tickets from the cheapest price category.

115,000
18
CATEGORY

Czy na terenie imprezy mogę płacić kartą ? 

Nie. Zakupów można dokonać jedynie za gotówkę. Na terenie hal zazwyczaj nie ma bankomatów, prosimy więc o zaopatrzenie się w gotówkę, jeśli planują Państwo zakupy. 

 

Can I buy by credit card at an event?

No, at the event you can only pay in cash. Usually, there are no cashpoints at venues, so please take cash with you if you are planning to buy anything. 

 

115,000
19
CATEGORY
Czy na terenie imprezy będę mógł/mogła zakupić gadżety/koszulki związane z imprezą?   Zazwyczaj tak. Często Artysta oferuje produkty z oficjalnego merchandisingu. Za zakupy można zapłacić gotówką oraz kartą kredytową.      Will I be able to buy merchandise at an event?    Usually, there is a possibillity to buy merchandise at our events. You can pay in cash or by credit card. 

 

115,000
20
CATEGORY

Czy zamiast dowodu osobistego mogę zabrać inny dokument potwierdzający moją tożsamość?

Tak. Jeśli nie posiadasz dowodu osobistego, możesz go zastąpić innym ważnym dokumentem ze zdjęciem np. legitymacją lub paszportem.

 

Can I take a different kind of a document instead of my ID?

Yes, if you don’t have an ID card you can take any other document confirming your identity like a student ID or a passport.           

115,000
21
CATEGORY

Jeśli koncert został odwołany, czy muszę zwrócić bilet, by otrzymać zwrot kosztów?

 

Tak. Jedynie dowód zakupu wraz z oryginalnym blankietem biletowym jest podstawą do zwrotu należności w przypadku odwołania lub przełożenia koncertu.

 

If concert is cancelled, do I have to return a ticket to get a refund?

 

Yes. Confirmation of purchase and an original ticket are required to receive a refund

in case of cancellation or postponement of the concert.

115,000
22
CATEGORY

Co zrobić jeśli mam problem ze swoim miejscem?

Znajdź najbliższego pracownika ochrony i poproś go o wskazanie pracownika firmy Live Nation (w oznakowanych fluorescencyjnych kamizelkach). Jesteśmy na miejscu by Ci pomóc!

 

What to do if I have a problem with my seat?

Find a security guard ans ask him to identify a Live Nation employee (in a labeled fluorescent vest.) We are always on site ready to help you!

 

 

115,000
23
CATEGORY

Czy na terenie imprezy będzie depozyt?

Tak, wszystko czego nie wolno wnieść na teren koncertu będzie można zostawić w specjalnie przygotowanym depozycie i odebrać po zakończeniu imprezy. Koszt depozytu to 50 pln. Kwota depozytu nie podlega zwrotowi.

 

Will there be a deposit at an event?

Yes, everything that you cannot bring into the event, you will be able to leave in a deposit and take it back after the show. Deposit costs 50 PLN, and it is not refundable.

 

 

115,000
24
CATEGORY
Required Contact Information
Event and Account Information
*required fields

default
0th8e0dqhl3s8kjvjhn5btdrb6
Szukaj Wskazówek
Możesz zarówno użyć pojedynczych słów jak i grup wyrazów na temat szukanego zagadnienia, możesz również zadać pytanie. System wyszukiwania Najczęściej zadawanych pytań jest wspierany przez technologię NLP, zapewniejącą najbardziej właściwe odpowiedzi dla szukanych przez Ciebie zagadnień.

Prosimy używać najbardziej jasnych określeń oraz starać się zadawać proste pytania podczas wyszukiwania. Na przykład takie jak: "Jakie są warunki płatności?" lub "Czy możemy kupić bilety na raty?" Jeśli uważasz, że znalezione odpowiedzi nie są wystarczające, w takim przypadku napisz do nas w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Obsługa Klienta skontaktuje się z Tobą w jak najkrótszym czasie.